نامه ماركس به لودويگ كوگلمان، 11 ژوييه‌ي 1868/ ترجمه حسن مرتضوی

لندن، 11 ژوييه‌ي 1868 
دوست عزيز
بچه‌ها دارند بهتر مي‌شوند، گرچه هنوز ضعيف هستند.
از بابت چيزهايي كه فرستادي، خيلي ممنون هستم. به فوشر چيزي ننويس، وگرنه اين آدمك شاشو (Mannequin piss) زيادي خودش را جدي مي‌گيرد. كل كاري كه موفق شده انجام دهد، اين است كه مرا برانگيخته كه هنگامي كه ويراست دوم {مجلد يكم سرمايه} منتشر مي‌شود، به باستيا در بخش مربوط به مقدار ارزش چند حمله‌ي شايسته بكنم. اين كار انجام نشده بود، چون سومين مجلد شامل فصلي جداگانه و مفصل درباره‌ي «اقتصاددان‌هاي عاميانه» خواهد بود. از قضا، بايد خيلي طبيعي دانست كه فوشر و شركاء «ارزش مبادله»‌ي مزخرفا‌ت‌شان را نه از مقدار نيروی كار صرف‌شده بلكه از عدم‌صرف چنين نيروي كاری نتيجه بگيرند، يعني از «كار ذخيره‌شده». و باستياي ارزشمند حتي خودش اين «كشف» را، كه جنابان اين همه ستايش مي‌كنند، نكرده است بلكه به روال هميشگي‌اش، از نويسندگان قديمي‌تر «كپي» كرده است. منابع او البته براي فوشر و شركاء ناشناس است.

انگلس / سخنران تونی کلیف/ برگردان: سروش ثابت

سخنرانی‌ام را با نقل قولی از انگلس در مورد خودش آغاز می‌کنم یعنی این که وی نسبت به مارکس نقش درجه‌ی دومی بازی می‌کرد. صادقانه بگویم، نسبت به مارکس نقش درجه‌ی دوم بازی کردن خود یک دستاورد درست و حسابی است. حتی نقش ۱۵۰ ام نسبت به مارکس بازی کردن هم یک دستاورد است! اما من به شما نشان خواهم داد که در واقع فردریک انگلس به نقش خود کم بها داده است. او تا اندازه‌ای در مورد خودش فروتن بود. او نقشی پررنگ‌تر از نقش درجه‌ی دوم داشت و من نشان خواهم داد که او تأثیر عظیمی بر مارکسیسم گذاشت و بسیاری چیزها را مستقل از مارکس و پیش از مارکس به مارکسیسم افزود.

درباره‌ی تناقض‌ / دیوید هاروی / ترجمه خسرو کلانتری


«باید نوعی اسکن کردن یا عکسبرداری با پرتو ایکس وجود داشته باشد که بتوان به‌کمک آن آینده‌ی بالقوه‌ای را در زمان حال نمایان ساخت. در غیر این صورت، تنها موفق خواهید شد مردم را وادارید آرزوی بی‌ثمر کنند..»
تری ایگلتن، پرسش‌هایی از مارکس، ص69
«در بحران‌های بازار جهانی، تناقض‌ها و خصومت‌های تولیدِ بورژواییِ به‌طور چشم‌گیری آشکار شده‌اند. مدافعان، به‌جای بررسی طبیعتِ عناصرِ متعارضی که به فاجعه می‌انجامند، به انکار خودِ فاجعه بسنده می‌کنند و اصرار می‌ورزند که اگر تولید بر مبنای کتب درسی انجام می‌شد بحران‌ها، به‌رغم بازگشت منظم ومتناوب‌شان، هرگز واقع نمی‌شدند.»کارل مارکس، نظریه‌های ارزش اضافی، بخش 2، ص 500

قانون گرایش نزولی نرخ سود / کارل مارکس / ترجمه حسن مرتضوی

مطالعاتی در نظریه‌ی بحران در نزد مارکس 1
يادداشت مترجم: نظريه‌ي بحران به طور عام و گرايش نزولي نرخ سود به طور خاص از جمله مجادله‌انگيزترين بحث‌هاي اقتصاد سیاسی از زمان ماركس تا امروز است. تبعات اين نظريه در سياست معين طبقاتي بسيار پرمعناست. در واقع هر نوع خط‌مشي گزيده براي واژگوني سرمايه‌داري در بطن خود به امكان عملی نابودي سرمايه‌داري در عالم واقع معطوف است. بدون چنين بنياد واقعي هر نوع تلاشي از همان آغاز محكوم به شكست است و بر همين مبنا نحله‌هاي گوناگون ماركسيستي از نحوه‌ي پاسخ خود به اين پرسش از هم متمايز شده‌اند.

نشست های خانگی، تشکل کارگری/ بهزاد سهرابی


به تاریخ 26 اکتبر 2014 گزارشی تحت عنوان "سومين نشست ايجاد تشكل سراسري كارگري در روز شنبه سوم آبان ماه در شهر سقز بر گزار شد" در سایت کانون مدافعان حقوق کارگر منتشر شد. این گزارش با تاکید بر ایجاد تشکل سراسری و بر شمردن شرایط جامعه ایران، ضرورت این امر را یاد آور شده اند. از آنجایی که این خبر همچون گذشته تنها توسط کانون مدافعان حقوق کارگر منتشر شده است، باید گفت سردمدار این نشست "کانون مدافعان حقوق کارگر" می باشد.

کنفدراسيون دموکراتيک در کردستان / پرويز قاسمی


طی سالهايی که عبدالله اوجلان در زندان حکومت ترکيه محکوميت ابد خود را می‌گذراند، تحت تأثير جنبش زاپاتيستی مکزيک و نظرات تئوريک موری بوکچين (Murray Bookchin) و البته ترديدهايش پس از فروپاشی اتحاد شوروی و اردوگاه شرق نسبت به راهی که تا آن زمان پيموده بودند، با طرح نظريه «کنفدراسيون دموکراتيک» به نقد گذشته خود و حزب کارگران کردستان (PKK) می‌پردازد.

بدن زنان پرچم زنان / مهرانگیز کار

یکشنبه ۱۱ آبان 1393
زن در منطقه آشوب زده ای که ایران پاره ای از آن است، به هر شکل و با هر پوشاک که ظاهر بشود، مواضع سیاسی خود را تعریف می کند. زن در این منطقه نمادی شده است یکسره سیاسی که تحلیلگران را ناگزیر می کند برای ارائه نظرات خود، به رفتار و پوشاک و آرایش و حرکات او به دقت نگاه کنند. تاریخ و فرهنگ اسلام و پیش از اسلام، روی این بدن نوشته شده است. از مطالعه آن گزیری نیست.

جنگ، تئورى و "تئورى جنگ" / منصور حکمت

بسوى سوسياليسم شماره ٣، سوم آبان 1359
جنگ ايران و عراق يکى از آن تحولات سريع سياسى است که صرفنظر از عواقب و آثار عينى خود، از اين نظر نيز حائز اهميت است که استوارى تئورى و صحت و استحکام مبانى تاکتيکى جنبش کمونيستى ما را به بوته آزمايش مى سپارد. سير "مسالمت آميز" تکامل جنبش کمونيستى ايران، با جنگ ايران و عراق، جنگى که تاثيرات عميقى بر شرايط زيست و مبارزه طبقات جامعه بر جاى نهاده است، دستخوش تلاطم مى گردد. جريان مستمر و کمابيش رو به صعود طرد اپورتونيسم از صفوف جنبش کمونيستى، که خود را در نمونه هايى چون طرد اکثريت اپورتونيست مرکزيت سازمان چريکهاى فدايى خلق توسط اقليت انقلابى آن، قوت گرفتن جناح چپ در سازمان پيکار، آشکار شدن تدريجى گرايشات "اکثريتى" راه کارگر و روشن شدن نسبى محتواى راست عبارت پردازى هاى چپ رزمندگان، تجلى مى بخشيد، اينک به وقفه اى تعيين کننده دچار مى گردد. تعيين کننده، نه از آنرو که شرايط جديد از نظر عينى الزاما زمينه مساعدى براى پاگرفتن مجدد اپورتونيسم فراهم مى سازد، بلکه از اين نظر که اولا، دستاوردهاى تئوريک معدود و تثبيت نشده، اما بهر حال گرانقدر و حياتى جنبش به مخاطره مى افتد، و ثانيا، انحرافات کهنه قالب عوض مى کنند، مرزهاى سازمانى را درمى نوردند و در اشکالى جديد و عمدتا در دو شکل رجعت به اصل، رجعت به ناسيوناليسم خرده بورژوايى از يکسو، و آنارکو- پاسيفيسم، متکى بر فرماليسم تئوريک و الگوسازى از سوى ديگر، تظاهر مى يابند.

Kobani


سازمان دهندگان علنی آسید پاشی های زنجیره ای در "مجلس" نشسته اند/ محمد رضا شالگونی


بیش از یک ماه از شروع اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای می‌گذرد، اما هنوز دستگاه‌های انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی از چند و چون این جنایت های هولناک گزارش روشنی به دست نداده اند. هنوز حتی نمی گویند قربانیان این جنایت ها دقیقاً چند نفرند و این جنایت‌ها دقیقاً کی و کجا اتفاق افتاده اند؛ اما همه امکانات شان را به کار گرفته اند تا هر کسی را که در پی ارتباطی میان این جنایت ها و الم شنگه ای که شریعت پناهان حاکم در ماه‌های گذشته علیه پوشش ، اشتغال، و حق شهروندی برابر زنان راه انداخته اند، باشد، عامل "سرویس های امنیتی بیگانه" بنامند و به اتهام اقدام علیه امنیت کشور دستگیر کنند. بی شرمی حیرت انگیز اینها یادآور آن حکایت عبید زاکانی است که می گوید ( نقل به معنی ) : مردی به مسجد رفت که نماز بگزارد. آخوند را دید که در کنار منبر پسر بچه ای را به کار گرفته؛ از شدت ناراحتی تُف کرد و برگشت ؛ آخوند پسرک را رها کرد و یقه او را گرفت که خانه خدا آنقدر خوار شده که برآن تُف می اندازی؟